müntəzəmlik

müntəzəmlik
is. Müntəzəm olma, ardıcıllıq, sistematiklik; müntəzəm şeyin halı. Vəzn musiqi səslərinin vaxt etibarilə davamında lazımi müntəzəmliyi təmin və təşkil edir. Ə. Bədəlbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • qeyri-müntəzəmlik — is. Qeyri müntəzəm şeyin halı; tərtibsizlik, nizamsızlıq. Hərəkətin qeyri müntəzəmliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ahəngdarlıq — is. 1. Səslər və s. arasında uyğunluq. Musiqinin ahəngdarlığı. Nəğmənin ahəngdarlığı. Səslərin ahəngdarlığı. – Şerim sərbəstdir bir qədər; Birdən ahəngdarlıq sevən Xəzər; Məndən küsər. M. Araz. 2. Uyğunluq, müntəzəmlik. Bədən tərbiyəsi və idmanla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • planlılıq — is. Bir şeydə plan olması, bir şeyin plana tabe olması; müntəzəmlik, sistemlilik, mütəşəkkillik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rabitəlilik — is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ritm — <yun.> 1. Bir şeyin (hərəkətin) bu və ya başqa şəkildə növbələnməsi; müntəzəmlik. 2. Səs, nitq və s. ünsürlərinin təkrarlanmasında müəyyən ardıcıllıq; ahəng, vəzn. Musiqinin ritmi. – Şerin ritmində Koroğluya xas olan bir dotələblik vardır.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sistemlilik — is. Sistemli şeyin halı, xassəsi, keyfiyyəti; bir şeydə sistem olması; müntəzəmlik. İşdə sistemlilik. Qayda və sistemlilik müvəffəqiyyətin başlıca şərtlərindən biridir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”